Nowe metody w 2020 jak lepiej znaleźć psychologa

rzenie świadomości człowieka, osiągnięcie dojrzałości, a także wzrost potencjału jednostki. Poszerzenie świadomości człowieka odb

Nowe metody w 2020 jak lepiej  znaleźć psychologa psychoterapia Kraków

Cele terapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt, która należy do nurtu terapii humanistycznych, skupia się głównie na doświadczaniu "tu i teraz". Głównym celem terapii Gestalt jest poszerzenie świadomości człowieka, osiągnięcie dojrzałości, a także wzrost potencjału jednostki. Poszerzenie świadomości człowieka odb